ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
ENGINEERS OF THE EARTH
     

Παρουσιάσεις του σεμιναρίου ‘Δόμηση με χώμα’

Οι παρουσιάσεις του σεμιναρίου ‘Δόμηση με χώμα’ που πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμες εδώ.

 
 
 
Join Us
Donate Button with Credit Cards

KASAPI