Εγγραφή

Όνομα (*)

Επώνυμο (*)

E-mail (*)

Διεύθυνση

Τ.Κ.

Πόλη

Τηλέφωνο

Φαξ

Επιλέξτε σε ποιες από τις παρακάτω ομάδες εργασίας επιθυμείτε να συμμετέχετε (επιλέξτε έως και 2 ομάδες).

Δράσεις εξωτερικού Δράσεις εσωτερικού Προτάσεις Οργανωτική υποστήριξη 

Ημερομηνία γέννησης

//

Επάγγελμα

Εμπειρία (έτη)

Πώς θα επιθυμούσατε να βοηθήσετε;

Σημείωση:
Τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της οργάνωσης, δε διαβιβάζονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους σύμφωνα με τον Ν.3471/06, Άρθρο 7Α, παρ. 1γ (ΦΕΚ133/Α/28.06.2006).

 
 
 
Γίνε μέλος

KASAPI