Άλλες δράσεις

Επισκευή κατοικίας. Πέραμα, Οκτώβριος 2010

Τον Οκτώβριο του 2010 οι ΜτΓ στα πλαίσια της κοινωνικής τους δράσης συνέβαλλαν στην επισκευή κατοικίας πολύτεκνης οικογένειας στο Πέραμα Αττικής.  Μέλη μας σε συνεργασία με άλλες ομάδες, συμμετείχαν  στην επισκευή λιθόκτιστου τοίχου της κατοικίας  και στον περιορισμό της υγρασίας που είχε δημιουργηθεί εσωτερικά, με στόχο την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης της οικογένειας.

Συμμετοχή και υποβολή προτάσεων στην προπαρασκευαστική σύσκεψη της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας-Συρίας. Αθήνα,2008.

Το 2008 οι ΜτΓ συμμετείχαν στην προπαρασκευαστική σύσκεψη φορέων ενόψει της σύγκλησης της 7ης συνόδου της ΜΔΕ Ελλάδας – Συρίας. Τα μέλη μας συμμετείχαν στην σύνταξη του κειμένου του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Συριακού κράτους, του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΕΜΠ και της ΕΥΔΑΠ, που προβλέπει την τεχνική βοήθεια σε θέματα αξιοποίησης υδατικών πόρων. Στο σχέδιο του Μνημονίου Συνεργασίας αναφέρεται οτι μέλη και εθελοντές των ΜτΓ μπορούν να συμμετάσχουν σε δράσεις, μελέτες και έργα που άπτονται του σκοπού της οργάνωσης.

 
 
 
Γίνε μέλος

    [recaptcha size:compact]

    KASAPI