Οι Μηχανικοί της Γης κοντά στην Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου

Τον Ιούνιο 2020, οι Μηχανικοί της Γης, ανταποκρινόμενοι σε αίτημα Φιλανθρωπικού
Σωματείου παρείχε τεχνική υποστήριξη για το έργο ανακατασκευής κτηρίου παροχής
φροντίδας σε ηλικιωμένους στο Μοσχάτο. Πρόκειται για 5ώροφο κτήριο, στο οποίο
παρέχεται στέγαση, σίτιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε αδύναμους
συνανθρώπους μας μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις της δομής οδήγησαν στην ανάγκη για αναβάθμιση και
επέκταση του κτηρίου, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι σύγχρονες προδιαγραφές και
απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι Μηχανικοί της Γης συμμετείχαν, ως ανεξάρτητο
μέρος, στην αξιολόγηση συμβατικών τευχών του έργου με σκοπό την υποστήριξη του
σωματείου στη διαδικασία χρηματοδότησης της κατασκευής του.

 
 
 
Γίνε μέλος

    [recaptcha size:compact]

    KASAPI