Ποια η σχέση σας με το ΕΜΠ όπου βρίσκεται η έδρα σας;

Οι ΜτΓ δεν αποτελούν μία οργάνωση που ανήκει στο ΕΜΠ. Στο ΕΜΠ βρίσκεται η έδρα μας και τα όργανα του Πολυτεχνείου ορίζουν εκπρόσωπο, μέλος ΔΕΠ, που έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία μας για λόγους διαφάνειας. Επίσης κάποια από τα ιδρυτικά μέλη ανήκουν στο διδακτικό προσωπικό του ΕΜΠ.

 
 
 
Γίνε μέλος

    [recaptcha size:compact]

    KASAPI