Πού βρίσκετε πόρους για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των έργων σας;

Το μεγαλύτερο μέρος των δράσεών μας βασίζεται σε εθελοντική συμμετοχή και τα έξοδα καλύπτονται από εισφορές των ιδρυτικών μελών. Όποτε προκύπτει ανάγκη για χρηματοδότηση σε μία δράση μεγαλύτερης κλίμακας απευθυνόμαστε σε εθνικούς & ευρωπαϊκούς φορείς ή αναζητούμε δωρεές.

 
 
 
Γίνε μέλος

    [recaptcha size:compact]

    KASAPI