Παιδικός σταθμός KASAPI

Η Ένωση Φιλιππινέζων μεταναστών KASAPI Hellas λειτουργεί από το 1998 ένα παιδικό σταθμό για παιδιά μεταναστών προσπαθώντας να λύσει μόνη της το οξύτατο πρόβλημα τόσο της έλλειψης παιδικών σταθμών στο κέντρο της Αθήνας, όσο και του περιορισμένου ωράριου λειτουργίας τους – ο σταθμός λειτουργεί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ο παιδικός σταθμός αποτελεί παράδειγμα επιτυχημένης συμβίωσης παιδιών από διαφορετικές κουλτούρες και διαπολιτισμικής προσχολικής εκπαίδευσης. Παιδιά από 21 χώρες συμβιώνουν μαθαίνοντας και παίζοντας μαζί, καταργώντας σύνορα και προκαταλήψεις. Παράλληλα, στο χώρο συνεργάζονται κατά καιρούς ομάδες ειδικευμένων εθελοντών από την Ελλάδα και το εξωτερικό (προγράμματα πρακτικής άσκησης νηπιαγωγών, παιδοψυχολόγων κ.λπ).

Ποιο ήταν το νομικο-τεχνικό πρόβλημα
Δυστυχώς η πρωτοβουλία και η θέληση των ανθρώπων που δημιούργησαν τον παιδικό σταθμό δεν ήταν αρκετή για να αντιμετωπίσει την άλλη όψη του προβλήματος. Ο παιδικός σταθμός που στεγαζόταν στην Πλατεία Αμερικής σε ένα όμορφο διώροφο κτίριο με αυλή της δεκαετίας του ’30 δεν πληρούσε τις νόμιμες προδιαγραφές με αποτέλεσμα να μην έχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδικού σταθμού.

Η δράση μας και η λύση του προβλήματος
Για να αποκτήσει άδεια ο παιδικός σταθμός έπρεπε η εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της υπ’αρίθμ. Π2β/οικ.2808/1997 Υπουργικής Απόφασης περί Παιδικών Σταθμών και να εκδοθεί οικοδομική άδεια αλλαγής χρήσης από κατοικία σε παιδικό σταθμό. Η ομάδα μας εκπόνησε την αρχιτεκτονική μελέτη η οποία και εγκρίθηκε από την Νομαρχία Αθηνών. Τον Οκτώβριο του 2010 κατατέθηκε στην Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων η σχετική αίτηση για αλλαγή χρήσης του κτιρίου. Η διαδικασία προχώρησε μέχρι και τον έλεγχο στατικών. Ωστόσο, από την στατική μελέτη που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι απαιτείται ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Η αδυναμία χρηματοδότησης των απαιτούμενων επεμβάσεων είχε ως συνέπεια την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Η ομάδα μας ξεκίνησε να ψάχνει κατάλληλο χώρο για να μεταστεγαστεί ο παιδικός σταθμός. Η εύρεση κτιρίου που να πληρεί τις προδιαγραφές παιδικού σταθμού και που να βρίσκεται συγχρόνως στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης ώστε να εξυπηρετεί την κοινότητα των Φιλιππινέζων μεταναστών αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη. Μετά από εντατικές προσπάθειες βρέθηκε κατάλληλο κτίριο τον Μάιο του 2011 που διέθετε ήδη άδεια λειτουργίας παιδικού σταθμού. Η ομάδα μας ανέλαβε την διαδικασία μεταβίβασης της άδειας από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη στην Ένωση Φιλιππινέζων μεταναστών KASAPI Hellas. Ο σταθμός μεταφέρθηκε στις καινούριες εγκαταστάσεις τον Σεπτέμβριο του 2011 όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα ενώ εξακολουθούμε να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη στους KASAPI Hellas σε θέματα που αφορούν την συντήρηση του κτιρίου.

Σε όλη αυτή την πορεία πολλοί ήταν αυτοί που στήριξαν τις προσπάθειες μας και τους ευχαριστούμε θερμά. Κυρίως όμως θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Ψαλλίδα ιδιοκτήτη της άδειας του παιδικού σταθμού ο οποίος μεταβίβασε δωρεάν την άδεια του στους KASAPI Hellas.

Ομάδα Έργου
Αρχιτεκτονική αποτύπωση:
Γιώργος Αβραμίδης (πολ.μηχ/κος), Κώστας Καταβούτας (πολ.μηχ/κος), Θοδωρής Μαρίνης (πολ.μηχ/κος), Βασίλης Μάρκου (πολ.μηχ/κος), Αλεξάνδρα Παταργιά (πολ.μηχ/κος), Ελίνα Πούλου (αρχ. μηχ/κος), Ντίνα Τσιτσοπούλου (πολ.μηχ/κος), Ανδρέας Φράγκος (πολ.μηχ/κος)
Στατική αποτύπωση: Κώστας Καταβούτας, Θοδωρής Μαρίνης, Αλεξάνδρα Παταργιά
Προϋπολογισμός επεμβάσεων: Γιώργος Αβραμίδης
Αρχιτεκτονική μελέτη: Κώστας Καταβούτας, Θοδωρής Μαρίνης, Αλεξάνδρα Παταργιά , Ελίνα Πούλου, Ντίνα Τσιτσοπούλου
Μελέτη στατικής επάρκειας και ενισχύσεων: Ιωάννης Ψαράς (πολ.μηχ/κος)
Διεκπεραίωση οικοδομικής άδειας: Θάλεια Ιωαννίδου (αρχ.μηχ/κος), Ζωγραφιά Καρέκου (αρχ.μηχ/κος), Κώστας Καταβούτας, Αλεξάνδρα Παταργιά, Ιωάννης Ψαράς
Μελέτη Πυρασφάλειας: Άκης Βασιλόπουλος (μηχ.μηχ/κος), Βασίλης Σερμπετζόγλου (μηχ.μηχ/κος)
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης: Κώστας Καταβούτας

 
 
 
Γίνε μέλος

    [recaptcha size:compact]

    KASAPI