Συνάντηση με τη ΜΚΟ «Εστία»

Τον Δεκέμβριο 2011 δύο μέλη του Δ.Σ. της Οργάνωσης επισκέφτηκαν την ΜΚΟ «Εστία» στις εγκαταστάσεις της στο Ν. Ψυχικό. Η «Εστία» δραστηριοποιείται στην υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδιαίτερα κατά την παραγωγική τους ηλικία, μέσω απασχόλησής τους σε χειρονακτικές εργασίες και όχι μόνο. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διερεύνηση πεδίων όπου οι ΜτΓ θα μπορούσαν να προσφέρουν τεχνογνωσία, όπως π.χ. σε κατασκευή κτηρίων που αναλαμβάνει η «Εστία», για στέγαση των εν λόγω ατόμων. Έγινε περιήγηση στους χώρους και εγκάρδια συνάντηση με εκπροσώπους της «Εστίας». Παρουσιάστηκαν και από τις δύο ΜΚΟ οι δράσεις τους και εντοπίστηκαν πιθανές περιοχές συνεργασίας. Μια από αυτές αφορά στη συμμετοχή των ΜτΓ στην επίβλεψη της κατασκευής καταλυμάτων που πρόκειται να ανεγερθούν στο Πικέρμι Αττικής.

 
 
 
Γίνε μέλος

    [recaptcha size:compact]

    KASAPI