Μικρό υδροηλεκτρικό για νοσοκομείο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Το Πολυτεχνείο του Μπάρι κλήθηκε το 2009 να μελετήσει τις αιτίες αστοχίας ενός μικρού υδροηλεκτρικού έργου (ΜΥΗΕ) στο Κιμπάου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Το έργο κατασκευάστηκε από ντόπιους κατοίκους προκειμένου να εξασφαλισθεί αυτόνομη ηλεκτρική ενέργεια και πόσιμο νερό στο νοσοκομείο του Κιμπάου. Η κατασκευή έγινε σε συνεργασία της Ρωμαιοκαθολικής Επισκοπής του Κέγκε με την AIFO (Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau) οι οποίοι επέβλεπαν τις κατασκευαστικές εργασίες του σταθμού μέχρι την αποπεράτωσή του.

Στη συνέχεια το Πολυτεχνείο του Μπάρι ήρθε σε επαφή με την οργάνωση μας προκείμενου να συνεργαστούμε για το συγκεκριμένο έργο. Έγιναν αρχικές εκτιμήσεις και συνολική επισκόπηση των δεδομένων από μέλη των ΜτΓ, αλλά προκειμένου να μελετηθεί αναλυτικά η αστοχία του ΜΥΗΕ εκπονήθηκε διπλωματική εργασία από τον Κωνσταντίνο Γκούτη, φοιτητή της σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Η εργασία πέρα από την διερεύνηση των αιτιών αστοχίας του έργου αποτελεί και μία επισκόπηση στα κοινωνικά, τεχνικά και ενεργειακά προβλήματα των κρατών της Υποσαχάριας Αφρικής.

Η δράση βρίσκεται υπό εξέλιξη.

Περίληψη διπλωματικής εργασίας

Πλήρες κείμενο διπλωματικής εργασίας

 
 
 
Γίνε μέλος

    [recaptcha size:compact]

    KASAPI