Πρόσκληση για συμμετοχή στο έργο “Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών και αναβάθμιση υποδομών του παιδικού σταθμού της ένωσης Φιλιππινέζων μεταναστών Ελλάδος, Munting Nayon”

Oι ΜτΓ μαζί με την Kasapi Hellas ξεκινούν την υλοποίηση προγράμματος που έχει ως στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αναβάθμιση των υποδομών του παιδικού σταθμού της ένωσης Φιλιππινέζων μεταναστών Ελλάδος, Munting Nayon. Ειδικότερα, η επίτευξη του στόχου θα γίνει με την παροχή στοχευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα απευθύνονται τόσο στους γονείς, όσο και στο προσωπικό του παιδικού σταθμού και την υλοποίηση επεμβάσεων μικρής κλίμακας στην κτηριακή υποδομή του σταθμού, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των παιδιών, αλλά και να επιτευχθεί ενεργειακή εξοικονόμηση, η οποία θα επιφέρει μεταξύ των άλλων τη μείωση των λειτουργικών εξόδων του σταθμού. Οι ΜτΓ θα αναλάβουν την παροχή τεχνικών συμβουλών για την υλοποίηση της κτηριακής αναβάθμισης, καθώς και τη διοικητική διαχείριση του συνόλου του έργου με την σύνταξη εκθέσεων προόδου, προϋπολογισμών, απολογισμών και ό,τι άλλο απαιτηθεί από τη διαδικασία υλοποίησης του έργου. Παρακαλούμε όποιος/α ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο έργο να δηλώσει διαθεσιμότητα στο info@engoe.gr , αναφέροντας ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014.Η εμπειρία στην παρακολούθηση έργων (project management) είναι επιθυμητή.

 
 
 
Γίνε μέλος

    [recaptcha size:compact]

    KASAPI