Αναβάθμιση παιδικού σταθμού μεταναστών Munting Nayon Daycare Center

Ειμαστε ολοι πολιτες Oι ΜτΓ μαζί με την Kasapi Hellas ξεκινούν την υλοποίηση προγράμματος που έχει ως στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αναβάθμιση των υποδομών του παιδικού σταθμού της Ένωσης Φιλιππινέζων Μεταναστών Ελλάδος, Munting Nayon Daycare Center. Ειδικότερα, η επίτευξη του στόχου θα γίνει με την:

  • παροχή στοχευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα απευθύνονται τόσο στους γονείς, όσο και στο προσωπικό του παιδικού σταθμού
  • υλοποίηση επεμβάσεων μικρής κλίμακας στην κτηριακή υποδομή του σταθμού, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των παιδιών, αλλά και να επιτευχθεί ενεργειακή εξοικονόμηση, η οποία θα επιφέρει μεταξύ άλλων μείωση των λειτουργικών εξόδων του σταθμού.

Οι ΜτΓ θα αναλάβουν την παροχή τεχνικών συμβουλών για την υλοποίηση της κτηριακής αναβάθμισης, καθώς και τη διαχείριση του συνόλου του έργου. Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το πρόγραμμα ξεκίνησε επίσημα στις 7 Δεκεμβρίου 2014 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τις δράσεις του προγράμματος επισκεφθείτε τη σελίδα του παιδικού σταθμού στο facebook

 
 
 
Γίνε μέλος

    [recaptcha size:compact]

    KASAPI