ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
ENGINEERS OF THE EARTH
   

Home

Welcome to the Engineers of the Earth homepage.

WHO WE ARE

The Engineers of the Earth (EngoE) is a nongovernmental organization founded in Athens in 2008. We’re a civil, nonprofit association whose goal is to provide technical support and ‘know how’ to developing countries and international nonprofit, nongovernmental organizations. EngoE aims to find technical solutions adjusted to local conditions, with great respect for the environment. EngoE covers a wide range of projects related to each engineer’s expertise. These include:

 • waterworks
 • irrigation
 • flood control
 • waste processing
 • environmental technology
 • building infrastructure
 • housing
 • transportation infrastructure
 • renewable energy
 • rural development
 • water resource management

The organization refers not only to engineers, but people of all kinds of scientific disciplines and backgrounds, as well as every citizen who wants to contribute to the achievement of EngoE’s objectives. Your participation plays a vital role in our cause’s development and target fulfillment. The organization’s work and action concern every individual, regardless of race, sex, religion or political beliefs. The organization has no political or union affiliations.


Οι Μηχανικοί της Γης κοντά στην Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου - 15/11/2020

Τον Ιούνιο 2020, οι Μηχανικοί της Γης, ανταποκρινόμενοι σε αίτημα Φιλανθρωπικού Σωματείου παρείχε τεχνική υποστήριξη για το έργο ανακατασκευής κτηρίου παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους στο Μοσχάτο. Πρόκειται για 5ώροφο κτήριο, στο οποίο παρέχεται στέγαση, σίτιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε αδύναμους συνανθρώπους μας μεγαλύτερης ηλικίας. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις της δομής οδήγησαν στην ανάγκη για αναβάθμιση και […]

Οι Μηχανικοί της Γης κοντά στην Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου

Τον Ιούνιο 2020, οι Μηχανικοί της Γης, ανταποκρινόμενοι σε αίτημα Φιλανθρωπικού Σωματείου παρείχε τεχνική υποστήριξη για το έργο ανακατασκευής κτηρίου παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους στο Μοσχάτο. Πρόκειται για 5ώροφο κτήριο, στο οποίο παρέχεται στέγαση, σίτιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε αδύναμους συνανθρώπους μας μεγαλύτερης ηλικίας. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις της δομής οδήγησαν στην ανάγκη για αναβάθμιση και […]

 
 
 
Join Us
Donate Button with Credit Cards

  [recaptcha size:compact]

  KASAPI