ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
ENGINEERS OF THE EARTH
   

Action

Water shortage in Tanzania has been a problem for years now. According to WHO, one out of six people lack access to safe drinking water. In Bukoba District, one of the eight districts which form Kagera region, about 56% of the total population is served with safe clean drinking water from various sources whereas only […]

Μέσα στους στόχους των Μηχανικών της Γης είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και η αναζήτηση τεχνικών λύσεων που να προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες, με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά διερευνούμε πως η δόμηση με χώμα μπορεί να αποτελέσει μία τεχνική λύση με εφαρμογές σε διάφορες περιοχές εκτός αλλά και εντός ελλαδικού χώρου. […]

The first mission In June 2009, a few days after the armistice, Sotiris Karalis, Topographer Engineer and member of the group Engineers of the Earth, visited the municipality of Gaza, in the place of a broader Greek mission. During his stay, he found out that the urban infrastructure had been almost completely destroyed. Hospitals, schools, […]

KASAPI Hellas and The Engineers of the Earth invite you to the launching event of the “Munting Nayon Daycare Center Facilities and services upgrade” project The project aims to upgrade the services and facilities of Munting Nayon Daycare Center which provides early childcare and education to the children of migrants in Greece. This project is […]

The Unity of Filipino Migrant Workers in Greece “Kasapi” created in 1998 the “Munting Nayon” nursery school, attempting to solve the problem of the shortage of nurseries in the centre of Athens and their limited hours of operation (“Munting Nayon” was one of the first to operate until 6 pm). This nursery is a successful […]

House repair, Perama, October 2010 Within the framework of their social action, EngoE contributed to a house repair for a multi-member family in Perama, Attiki. Aiming at ameliorating the family’s living conditions, our members, in cooperation with other groups, participated by repairing a stone wall and by limiting the house’s internal humidity. Participation and proposal […]

 
 
 
Join Us
Donate Button with Credit Cards

    [recaptcha size:compact]

    KASAPI