ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
ENGINEERS OF THE EARTH
   

Contribute

Μπορείτε και εσείς να συνεισφέρετε στο έργο των Μηχανικών της Γης και να υποστηρίξετε τη δράση μας με τον τρόπο που σας ταιριάζει.

Mε τη δραστηριοποίησή σας στους Μηχανικούς της Γης συμμετέχετε ενεργά σε ένα κίνημα πολιτών που έχει στόχο να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της τεχνικής γνώσης και της τεχνολογίας, ώστε να εξυπηρετεί πραγματικά τον άνθρωπο χωρίς κανενός είδους διακρίσεις. Με την εγγραφή σας ως μέλος μπορείτε να συμμετέχετε στη δράση μας προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία σας.

    Μηχανικοί ή όχι συμμετέχετε και εσείς, συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής μέλους.

Για να γίνετε μέλος δεν απαιτείται κανενός είδους χρηματική συνδρομή.

  • Προσφέρετε ιδέες και πληροφορίες

Υποστηρίξτε το έργο και τις δράσεις των ΜτΓ:

  • πληροφορώντας μας για περιοχές της γης που μαστίζονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και απαιτούν άμεσα κατασκευή ή βελτίωση απαραίτητων υποδομών
  • στέλνοντας ιδέες για προγράμματα και τρόπους αξιοποιησής τους.
  • ενημερώνοντάς μας για οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που μπορούν να υποστηριχθούν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας.

Με την προσφορά ιδεών και πληροφοριών, μας βοηθάτε να οργανώσουμε πιο αποτελεσματικά και άμεσα τις δράσεις μας.
Eπικοινωνήστε μαζί μας.

 
 
 
Join Us
Donate Button with Credit Cards

    [recaptcha size:compact]

    KASAPI